spagos.gr

Δείτε το νέο μας site BOOKS.spagos.gr μόνο με βιβλία
Κλιματιστικά
Αγορά Κλιματιστικού
Προσφορές για συντήρηση Κλιματιστικού στην Αθήνα
Προσφορές για συντήρηση Κλιματιστικού στη Θεσσαλονίκη

Tablets 

 

 

 

 
    Αναζήτηση     Καταστήματα     Sites Προσφορών   Προτάσεις Αγοράς  
PLUS4U -> Βιβλία -> ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ -> Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58


 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στόχος της έκδοσης αυτού του βιβλίου είναι η προσφορά στους μαθητές της Θετικής και της Τεχνολογικής Kατεύθυνσης ενός πλήρους βοηθήματος για τη συστηματική μελέτη του μαθήματος της Φυσικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου. Νομίζω, όμως, πως και για τον καθηγητή της Φυσικής θα παρουσιάσει ενδιαφέρον, παρά το πλήθος των όμοιων βοηθημάτων που κυκλοφορούν.

Καθοριστικό ρόλο στη συγγραφή αυτού του βιβλίου έπαιξε η εμπειρία από την επί πολλά χρόνια ενασχόλησή μου με τη φροντιστηριακή προετοιμασία μαθητών, καθώς και η εμπειρία μου από τη συγγραφή άλλων αντίστοιχων βιβλίων στο παρελθόν.

Στην αρχή του βιβλίου παραθέτονται με συντομία λίγες βοηθητικές γνώσεις Μαθηματικών από την Ανάλυση, την Αλγεβρα και την Τριγωνομετρία. Σ' αυτές μπορεί να καταφεύγει ο μαθητής, όταν αντιμετωπίζει μαθηματικές δυσκολίες.

Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα ενότητες. Σε κάθε ενότητα προηγείται η θεωρία και ακολουθούν οι οδηγίες για τη λύση των προβλημάτων, οι ερωτήσεις και τα προβλήματα.

Έγινε σοβαρή προσπάθεια να αποδοθεί η θεωρία με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια αλλά συγχρόνως και πληρότητα. Μόνο με την καλύτερη κατανόηση και την εμβάθυνση της θεωρίας θα αποκτήσει ο μαθητής τον απαραίτητο θεωρητικό εξοπλισμό και για τη λύση των προβλημάτων. Είναι γνωστές οι δυσκολίες που συναντά ο μαθητής στη λύση των προβλημάτων της Φυσικής και έγινε συστηματική προσπάθεια να αρθούν αυτές με κατάλληλες οδηγίες και εφαρμογές. Για τον έλεγχο των γνώσεων που αποκτήθηκαν ακολουθεί μια σειρά ερωτήσεων τεσσάρων τύπων με τις απαντήσεις τους και με την αιτιολόγηση των απαντήσεων στις δύσκολες ερωτήσεις. Τα λυμένα προβλήματα με αναλυτική παρουσίαση και τα προβλήματα προς λύση με τις σύντομες απαντήσεις τους (αποτελέσματα) είναι ταξινομημένα σε τρεις ομάδες, με κριτήριο τη δυσκολία τους. Τα προβλήματα αυτά, πρωτότυπα και μη, επιλέχτηκαν ή δημιουργήθηκαν με κριτήριο τις εξετάσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα της Γ' ομάδας προσφέρονται περισσότερο ως άσκηση για έναν απαιτητικότερο μελετητή. Περιλαμβάνονται επίσης επιλεγμένα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για το συμβολισμό των διανυσμάτων ακολουθήθηκε η επιλογή του σχολικού εγχειριδίου. Το διάνυσμα παριστάνεται με παχύ μαύρο σύμβολο, ενώ το μέτρο του και η αλγεβρική τιμή του με τον απλό (κανονικό) χαρακτήρα. Γράφουμε π.χ. η δύναμη F που έχει μέτρο F.

Αν το βιβλίο αυτό αποτελέσει πράγματι ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό βοήθημα στη μελέτη του μαθήματος της Φυσικής, θα έχει εκπληρώσει το σκοπό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u25,88€
28,76€

 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝ...
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Περιέχει:Επεξεργασία των πηγών του σχολικού βιβλίουΠαραδείγματα με επιπλέον ιστορικές πηγές

Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι, βεβαίως, να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος της Ιστορίας της Γ' Λυκείου. Πρωταρχικός, όμως, στόχος του είναι να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σημασία των ιστορικών πηγών και τη σημασία της μελέτης της Ιστορίας σήμερα, συνειδητοποιώντας μέσα σε αυτή τη διερευνητική διαδικασία ότι και οι ίδιοι είναι κοινωνοί και φορείς της ιστορικής πραγματικότητας. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση αυτών των επιδιώξεων το βιβλίο εστιάζει σε τρία ζητήματα που αποτελούν και τον βασικό κορμό του:

Στην κατάρτιση ενός στοιχειώδους και όσο το δυνατόν πληρέστερου θεωρητικού πλαισίου που να απαντά σε ερωτήματα για τη σημασία, την προσέγγιση, την επεξεργασία και την ανάλυση των ιστορικών πηγών. Στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου ειδικότερα στις ιστορικές πηγές του σχολικού βιβλίου. Η ανάλυση των ιστορικών πηγών γίνεται εκ παραλλήλου με την ιστορική αφήγηση, προκειμένου να καταστεί πιο ευκρινής και σαφής ο συλλογισμός που ακολουθούμε στην ανάλυση των πηγών. Στην παράθεση συνδυαστικών ερωτήσεων που καλύπτουν ζητήματα της περιόδου 1830-1930 με στόχο τη διευκόλυνση της εμπέδωσης της ιστορικής αφήγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρήθηκε εξίσου χρήσιμη η σύνταξη ενός Γλωσσαρίου, στο τέλος του βιβλίου, στο οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες για σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που αναφέρονται στην ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΠΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u16,83€
18,70€

 
 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο πλήρες αυτό βοήθημα του Ε.Ο.Σ.Κ. η οργάνωση της ύλης έγινε με τον εξής τρόπο: στην εισαγωγή δίνεται η ζωή του Πλάτωνα, η ζωή του Σωκράτη μαζί με τις βασικές τους φιλοσοφικές ιδέες, καθώς και τα χαρακτηριστικά του φιλοσοφικού κινήματος στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Ακολουθεί μια σειρά ερωτήσεων για τη μελέτη της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου.

Σε κάθε ενότητα δίνεται η μετάφραση, πλήρης συντακτική ανάλυση, επισημάνσεις και ερμηνευτικα σχόλια για μια ουσιαστική ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, λεξιλογικές και σημασιολόγικές ασκήσεις, καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικου βιβλίου.

Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με φιλοσοφική ανάλυση ( ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρημάτων-παρακολούθηση της συλλογιστκής πορείας των συνδιαλεγομέμων φιλοσόφων). Στο τέλος παρατίθενται κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u11,51€
12,79€

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα θέματα του βιβλίου αυτού:καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης,είναι ανακεφαλαιωτικά και βοηθούν τον υποψήφιο να εμπεδώσει τις γνώσεις του κάθε κεφαλαίου, αξιοποιώντας τες συνολικά,είναι γενικά, αλλά και συνδυαστικά, με την έννοια ότι απαιτούν την αξιοποίηση πολλών εννοιών για την επεξεργασία τους. Επιπλέον, καταβλήθηκε προσπάθεια τα θέματα να διακρίνονται:για την πρωτοτυπία τους,για την παιδαγωγική συνέπεια και την υπεύθυνη επιστημονική εγκυρότητα,για τη μαθηματική σαφήνεια και απλότητα διατύπωσης και επεξεργασίας.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u17,19€
19,10€

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα για μαθητές και καθηγητές που περιέχει: πλήρες τυπολόγιο κατά κεφάλαιο, 190 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με δικαιολόγηση της απάντησης, 105 προβλήματα για λύση στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων, 65 λυμένα προβλήματα το καθένα από τα οποία αποτελεί οδηγό για τη λύση των προβλημάτων προς επίλυση . Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις και συνοπτικές λύσεις -υποδείξεις για όλα τα προβλήματα προς λύση.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u16,53€
18,37€

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

To παρόν βοήθημα ακολουθεί σε γενικές γραμμές, αλλά όχι πάντα, τη διάταξη της ύλης του σχολικού βιβλίου. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από δυο μέρη, την αφήγηση και τις ασκήσεις.

Η αφήγηση αποσκοπεί στη συστηματοποίηση των πληροφοριών, στη διαλεύκανση τυχόν αποριών, στην επισήμανση των κυριότερων σημείων. Δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση της αφήγησης του σχολικού βιβλίου, αλλά περιορίζεται σε ρόλο συμπληρωματικό. Επεξηγήσεις δίνονται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο. Παράλληλα, όμως, γίνονται και επιλογές, όπως φαίνεται καθαρά στο 1ο κεφάλαιο ("Από την αγροτική κοινωνία στην αστικοποίηση"), στο οποίο τα ζητήματα που τίθενται υπό διαπραγμάτευση, έχουν οργανωθεί με ενιαίο άξονα στο 19ο και στον 20ο αιώνα,κατά διαφορετικό δηλαδή τρόπο από τον αντίστοιχο του σχολικού βιβλίου. Η επιλογή αυτή οφειλόταν, κυρίως, στο ότι η κοινωνικοοικονομική ιστορία προσφέρεται λιγότερο για αφηγήσεις με βάση τον άξονα του χρόνου και περισσότερο για θεματικές αναλύσεις. Δεν ισχύει το ίδιο στα υπόλοιπα τρία κεφάλαια. Πίνακες, κατάλογοι, σχεδιαγράμματα, χάρτες και εικόνες προσφέρουν υλικό στο διδάσκοντα για τη στήριξη του μαθήματος του και συστηματοποιούν για χάρη του μαθητή, τις προσφερόμενες γνώσεις.

Οι ασκήσεις, ερωτήσεις και ενδεικτικές απαντήσεις, δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα, ούτε και καλύπτουν διεξοδικά το γνωστικό υλικό. Ασκήσεις θα μπορούσε κανείς να επινοεί επ' άπειρον, τροποποιώντας και διευρύνοντας το αρχικό σώμα. Το "μετα-κείμενο" δεν έχει τέλος... Σκοπός είναι το υπάρχον δείγμα να χρησιμεύσει ως αφετηρία για την εκπόνηση ευστοχότερων ερωτήσεων και τη σύνταξη πληρέστερων απαντήσεων. Γι' αυτό και ο όρος "απαντήσεις" συνοδεύεται παντού από τον επιθετικό προσδιορισμό "ενδεικτικές".

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΓΑΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u8,98€
11,23€

 
 
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛ...
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γράφοντας το βιβλίο αυτό θυμηθήκαμε τον καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μας έλεγε ότι λόγω της μεγάλης εμπειρίας του μπορούσε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, να διδάξει οποιοδήποτε κεφάλαιο της φυσικής, εκτός των ταλαντώσεων και των κυμάτων, όπου προετοιμαζόταν πολύ καλά. Πράγματι, πιστεύουμε ότι απ' όλη την κλασική Φυσική τα δύο παραπάνω κεφάλαια είναι από τα πιο δύσκολα και στη διδασκαλία τους αλλά και στην εμπέδωσή τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να τα δώσουμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και να παραθέσουμε μεγάλο αριθμό ερωτήσεων κρίσεως και πολλαπλής επιλογής, ώστε να κατανοήσεις και να ξεδιαλύνεις τις δύσκολες έννοιες της ταλάντωσης και του κύματος.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u16,45€
18,28€

 
 
ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

Περιέχει:Ανάλυση της θεωρίας σε ερωτήσειςΛυμένες ασκήσειςΤράπεζα θεμάτων (ερωτήσεις προσομοίωσης σύμφωνα με το 1ο και το 2ο θέμα των εξετάσεων)Ασκήσεις για λύση (ασκήσεις προσομοίωσης σύμφωνα με το 2ο και το 4ο θέμα των εξετάσεων)Κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότηταΑναλυτικές απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων του σχολικού βιβλίου

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u16,65€
18,50€

 
 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το απλό και λειτουργικό αυτό βοήθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και καθηγητές ως ουσιώδες συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου στη μελέτη των Αρχών της Οικονομικής Θεωρίας. Σκοπό έχει την ενεργό εξοικείωση των μαθητών με το νέο σύστημα εξετάσεων και τη διευκόλυνση των καθηγητών στη διδασκαλία του μαθήματος.

Το κάθε Κεφάλαιο του ανά χείρας βιβλίου περιλαμβάνει ένα εννοιολογικό εισαγωγικό σχόλιο και τέσσερις ή πέντε ομάδες ερωτήσεων και ασκήσεων : Την ομάδα ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού, Την ομάδα ερωτήσεων και ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, Την ομάδα ερωτήσεων και ασκήσεων του «σωστό-λάθος», Την ομάδα ερωτήσεων αντιστοίχισης, Την ομάδα, τέλος, ερωτήσεων ανάπτυξης και ασκήσεων.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης ασκήσεις των προηγούμενων εξετάσεων από το 1994, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, απαντήσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων και υποδείγματα διαγωνισμάτων κατά το πρότυπο των θεμάτων που έχουν τεθεί ήδη στις εξετάσεις των τελευταίων ετών, προκειμένου να γίνει, με τη βοήθεια των καθηγητών, ένας έλεγχος των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσα στην τάξη.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u15,99€
17,77€

 
 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην εργασία αυτή προσφέρονται με έγκυρο και επαγωγικό τρόπο σε διδάσκοντες και διδασκομένους όλα εκείνα τα γλωσσικά και ερμηνευτικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την άνετη και γόνιμη εργασία τους στην τάξη και τη συνακόλουθη επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.

Μάρκα / Κατασκευαστής:  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 
 + Wish List
Αγόρασε το από το Plus4u10,67€
11,85€
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

 Όροι χρήσης Νέα αυτόνομη ενότητα για Ελληνικά Βιβλία - Αναζήτηση & σύγκριση τιμών
    powered by Hosted.GR